FAQ – Često postavljana pitanja

Tekući račun

 1. 1. Da li mogu dobiti dopušteno prekoračenje po tekućem računu iako sam zaposlen na određeno vrijeme?
  Ne, dopušteno prekoračenje po tekućem računu se odobrava klijentima koji su u stalnom radnom odnosu i imaju redovne mjesečne prilive na tekućem računu.
 2. 2. Koliki je iznos mjesečne naknade koju plaćam za vođenje tekućeg računa?
  Iznos mjesečne naknade za vođenje tekućeg računa iznosi KM 1.50 što možete provjeriti  na našoj web stranici: www.intesasanpaolobanka.ba u padajućem meniju STANOVNIŠTVO - Cjenik usluga -Tarife naknada.
 3. 3. Da li se dopušteno prekoračenje odmah aktivira po otvaranju tekućeg računa?
  Ne, po otvaranju tekućeg računa dužni ste podnijeti zahtjev za dopušteno prekoračenje i ukoliko ispunite  procedurama Banke propisane uslove isto će vam biti i odobreno.
 4. 4. Koji su dokumenti potrebni za otvaranje tekućeg računa u Banci za nerezidenta?
  Dokumenti potrebni za otvaranje tekućeg računa za nerezidenta su:
  - ovjerena kopija pasoša i
  - prijava mjesta boravka u BiH.
 5. 5. Ukoliko mi je potreban broj tekućeg računa, da li isti mogu pročitati sa Visa Electron kartice koja je izdata po osnovu tekućeg računa?
  Na Visa Electron kartici nije naznačen broj tekućeg računa. Broj tekućeg računa možete naći u Ugovoru o tekućem računu.
 6. 6. Da li mogu promijeniti e-mail adresu na koju mi dolaze izvodi po tekućem računu?
  Navedenu promjenu možete izvršiti:
  -  Posjetom matične poslovnice
 7. 7. Koji su dokumenti potrebni za otvaranje tekućeg računa u Banci za rezidenta (državljana BiH)?
  Dokumenti koji su potrebni za otvaranje tekućeg računa su:
  - kopija lične karte
  - CIPS prijavnica mjesta boravka
 8. 8. Da li sredstva odobrenog dodatnog dopuštenog prekoračenja po tekućem računu (Shadow limit) mogu podizati na bankomatu?
  Sredstva dodatnog dopuštenog prekoračenja po tekućem računu služe isključivo za kupovinu na rate u trgovinama sa kojima Banka ima ugovor. Popis trgovina možete pogledati na našoj web stranici.
 9. 9. Upravo sam otvorio  tekući račun i odobreno mi je redovno prekoračenje po tekućem računu, kada mogu početi kupovati na rate putem Shadow limita?
  Shadow limit postaje aktivan za tri mjeseca:
  - ako imate redovne prilive na tekući račun u periodu od tri mjeseca i
  - uredno koristite redovno dopušteno prekoračenje po tekućem računu u istom periodu.
 10. 10. Koliki je maksimalni iznos shadow limita koji Banka može odobriti?
  Maksimalni iznos shadow limita koji Banka odobrava jednak je visini redovnog prekoračenja po tekućem računu.
 11. 11. Šta je Shadow limit?
  Shadow limit je  dodatno prekoračenje po tekućem računu. Odobrava se klijentima koji  primaju lični dohodak (plata ili penzija) preko Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i imaju redovno prekoračenje po tekućem računu. Shadow limit se odobrava u visini redovnog odobrenog prekoračenja po tekućem računu, a koristi se za bezgotovinsko plaćanje u trgovinama.
 12. 12. Već duži vremenski period sam vlasnik tekućeg računa u Intesa Sanpaolo Banci d.d. BiH, nemam odobreno dodatno prekoračenje po tekućem računu a želio bih kupovati na rate ?
  Posjetite najbližu poslovnicu Banke i podnesite Zahtjev za odobravanje Shadow limita.  Nakon potpisivanja Anexa Ugovora o tekućem računu, isti će vam biti na raspolaganju.
 13. 13. Kakva je to Inspire Visa Electron kartica?
  Inspire Visa electon kartica je debitna kartica koja se veže za otvoreni tekući račun u Intesa Sanpaolo Banci d.d. BiH. Obzirom da je Inspire grupna kartica, klijenti koji je koriste, oslobođeni su plaćanja naknade prilikom podizanja gotovine na bankomatima drugih banaka, članica Intesa Sanpaolo Grupacije.
 14. 14. Želim podići novac na bankomatu Privredne banke Zagreb u Hrvatskoj,  koristeći svoju Visa Inspire karticu. Da li ću platiti naknadu?
  Navedena kartica vam omogućava podizanje gotovine bez naknade na svim bankomatima Intesa Sanpaolo Grupe širom svijeta. Obzirom da je navedena Banka članica Intesa Sanpaolo Grupacije, moći ćete podići novac bez naknade sa Inspire karticom.
 15. 15. Kako možemo saznati u kojim trgovinama možemo kupovati na rate sa Inspire karticom?
  Na zvaničnoj web stranici Banke možete pronaći listu prodavnica sortiranu prema vrstama proizvoda i usluga koje nude trgovine.
 16. 16. Prilikom kupovine na rate sa Inspire karticom, da li se plaća naknada ili kamata?
  Ne. Prilikom kupovine na rate sa Inspire karticom, ne plaćate ni kamatu ni naknadu.
 17. 17. Želim izvršiti zamjenu Visa Electron kartice za Inpire Visa electron karticu. Koliko će me to koštati?
  Navedena zamjena je besplatna.
 18. 18. Preuzeo sam Inspire Visa Electron karticu. Da li to znači da mogu odmah kupovati na rate?
  Ne. Provjerite sa kolegama u poslovnici i podnesite Zahtjev za odobravanje Shadow limita. Nakon potpisivanja Anexa Ugovora o tekućem računu, isti će vam biti na raspolaganju.

Devizni račun

 1. 1. Želim uplatiti novac iz inostranstva na devizni račun u vašoj Banci. Na koji način to mogu obaviti?
  Za slanje novca na račun fizičke osobe otvoren u našoj Banci potrebno je znati sljedeće:
  - SWIFT Intesa Sanpaolo Banke (banka primaoc)
  - IBAN broj .Svaki klijent Banke sa otvorenim tekućim računom ima svoj lični IBAN broj
  - zvaničnu adresu Banke
 2. 2. Koji je SWIFT Intesa Sanpaolo Banke?
  UPBKBA22
 3. 3. Koji je moj IBAN broj?
  IBAN se dodjeljuje individualno svakom klijentu Banke koji ima otvoren tekući račun. Možete ga doznati u najbližoj poslovnici Banke ili putem besplatnog info telefona 080 020 307.
 4. 4. Da li Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina u svojoj ponudi ima Visa Electron karticu  koja se veže uz devizni račun?
  Ne, Intesa Sanpaolo Banka nudi Visa Electron karticu vezanu  za žiro račun u KM.
 5. 5. Koja dokumentacija mi je potrebna za otvaranje deviznog računa?
  Za otvaranje deviznog računa potrebna je sljedeća dokumentacija:
  - Ovjerena kopija lične karte
  - Ovjerena kopija CIPS prijavnice mjesta boravka

Krediti

 1. 1. Da li mogu aplicirati za kredit ukoliko sam zaposlen na određeno vrijeme?
  Možete aplicirati za kredit. Rok otplate kredita ne može biti duži od perioda na koji je potpisan ugovor na određeno. Za sve dodatne informacije, ljubazno vas molimo da se obratite u najbližu poslovnicu Banke ili na besplatni info telefon 080 020 307.
 2. 2. Da li mogu aplicirati za kredit ukoliko nemam otvoren tekući račun u vašoj Banci?
  Da, možete aplicirati za kredit ukoliko nemate otvoren tekući račun u našoj Banci. Za dodatne informacije ljubazno vas molimo da posjetite najbližu poslovnicu naše Banke ili da nazovete besplatni info telefon 080 020 307.
 3. 3. Kako mogu izračunati ratu kredita ?
  Na zvaničnoj web stranici Banke možete pronaći tablicu koja će vam omogućiti informativni izračun mjesečne rate kredita.
  Za detaljnije informacije, obratite se osobnom bankaru u najbližoj poslovnici Banke.
 4. 4. Ukoliko želim prijevremeno otplatiti kredit realizovan u Intesa Sanpaolo Banci da li to mogu obaviti samo u matičnoj poslovnici (u poslovnici u kojoj sam realizovao/la kredit)?
  Prijevremeno zatvaranje kredita se može obaviti u vama najbližoj poslovnici Banke.
 5. 5. Šta se uzima u obzir kod izračuna kreditne sposobnosti prilikom realiziranja kredita u ISP Banci?
  Kod izračuna kreditne sposobnosti u analizu ulaze redovna mjesečna primanja poput penzije i ličnog dohotka.
 6. 6. Kako mogu izračunati ratu kredita i utvrditi svoju kreditnu sposobnost?
  Informativni izračun možete naći na našoj web stranici www.intesasanpaolobanka.ba  Za detaljan izračun obratite se osobnom bankaru u najbližoj poslovnici Banke.
 7. 7. Da li polica životnog osiguranja može predstavljati instrument osiguranja prilikom realizacije kredita u Banci?
  Može ali samo kod realizacije penzionerskog kredita.  Polica osiguranja kredita u slučaju smrti usljed nezgode i prirodne smrti, se koristi kao instrument osiguranja za klijente koji  na konačni datum dospijeća kredita imaju više od 71 godine starosti.

Kartično poslovanje

 1. 1. Kartica mi ističe ovog mjeseca. Da li moram tražiti novu karticu ili će mi Banka izraditi istu?
  Ukoliko najkasnije 60 dana prije isteka roka važenja kartice ne otkažete karticu, ona se automatski obnavlja. Kartice vam važe do posljednjeg dana u mjesecu koji je označen na kartici kao datum važenja.
 2. 2. Kartica mi ističe ovog mjeseca. Da li PIN ostaje isti?
  PIN ostaje isti. Ukoliko se radi zamjenska kartica radi gubitka ili krađe klijent dobiva novi PIN.
 3. 3. Kartica mi ističe ovog mjeseca. Da li Banka naplaćuje tu uslugu?
  Redovna obnova kartice je besplatna.
 4. 4. Šta je članarina?
  Članarina je godišnja naknada za korištenje kartice.
 5. 5. Da li neko drugi može uplatiti ratu na moju kreditnu karticu?
  Da. Bilo koje treće lice može izvršiti uplatu na karticu, ali je poželjno da lice posjeduje jednu staru uplatnicu ili karticu.
 6. 6. Izgubio/la sam kreditnu karticu da li mogu podignuti novac na šalteru Banke?
  Ne. Isplata gotovine za kreditne kartice se vrši isključivo preko POS terminala.
 7. 7. Izgubio/la sam kreditnu karticu da li mogu izvršiti uplatu na karticu?
  Da. Potrebno je imati jednu staru uplatnicu koju ste dobili prilikom prethodne uplate.
 8. 8. Obzirom da vršim uplatu na MC u drugoj Banci, koji je transakcijski račun banke?
  Uz transakcijski račun Banke 1540010000001910 potrebno je upisati osnovne podatke sa kartice: Ime i prezime, broj ugovora ili zadnja 4 broja kartice.
 9. 9. Da li mogu dobiti kreditnu karticu  ako nemam tekući račun kod vas.
  Iako ne primate plaću preko računa u našoj Banci, možete aplicirati za kreditnu karticu. Neophodno je da ste državljanin BiH i da ste zaposleni na neodređeno vrijeme. Ukoliko zadovoljavate Procedurom Banke predviđene uslove, kreditna kartica će vam biti odobrena.
 10. 10. Šta mi je potrebno za izdavanje kreditne kartice?
  Osnovna dokumentacija potrebna za izdavanje kreditne kartice je:
  • Zahtjev Banke - Potvrda o zaposlenju;
  • kopija lične karte i CIPS prijavnice za tražioca kredita i žiranta(e);
  • 3 posljednje platne liste (ovjerene u računovodstvu) za tražioca kredita i žiranta(e);
  • Potvrda da je radni odnos zasnovan na neodređeno vrijeme za tražioca kredita i žiranta(e).
 11. 11. Gdje mogu koristiti svoju karticu?
  Na svim bankomatima (za podizanje gotovine) i POS terminalima (za kupovinu) na lokacijama širom svijeta. Potrebno je samo da uporedite znak u donjem desnom uglu vaše kartice sa znakom istaknutim na bankomatu, prodavnici, supermarketu ili benzinskoj pumpi.
 12. 12. Kolika je naknada kada podižem novac sa drugog bankomata?
  Molim vas pogledajte tarife naknada na web - stranici Banke. Link za tarife naknada se nalazi ispod.
  TARIFE NAKNADA
 13. 13. Koliko maksimalno novca mogu podići na bankomatu?
  Dnevni limit na bankomatima je 1.000,00 KM prema Odluci Banke.
 14. 14. Pogriješio/la sam PIN više puta. Šta mi se dešava sa karticom?
  Kartica se privremeno blokira. Nakon 24 h automatizmom se ista deblokira. 
 15. 15. Izgubio sam PIN. Da li trebam uraditi novu karticu?
  Ne morate raditi novu karticu. U najbližoj poslovnici Banke možete podnijeti zahtjev za novi PIN.
 16. 16. Kako mogu povećati postojeći limit na kreditnoj kartici?
  U poslovnici u kojoj ste otvorili račun, molim vas podnesite zahtjev za povećanje limita.
 17. 17. Šta je potrebno za zatvaranje korisničkog računa? Karticu želim da vratim.
  Potrebno je da izmirite sve obaveze po kreditnoj kartici i da istu vratite u poslovnicu u kojoj ste istu prvi put preuzeli.
 18. 18. Šta trebam znati kada obavljam kupovinu na POS terminalu?
  Kupovinu potvrđujete unosom vašeg jedinstvenog PIN koda ili potpisivanjem priznanice.
  Uvijek uporedite iznos na priznanici sa iznosom na originalnom računu.
  Svaku priznanicu od kupovine sačuvajte dok ne provjerite izvod sa vašeg računa.
 19. 19. Šta trebam znati kada obavljam kupovinu na Internetu?
  Prije kupovine provjerite cjelokupnu ponudu: cijenu, rok isporuke, period garancije
  Provjerite adresu i broj telefona kompanije.
  Kupujte na provjerenim web stranicama.
 20. 20. Gdje se nalazi CVV code na kartici?
  Na poleđini kartice. Na mjestu predviđenom za potpis.
   
 21. 21. Gdje mogu dobiti paypal code?
  Nakon što izvršite registraciju na stranici www.paypal.com potrebno je da verifikujete karticu. Za verifikaciju iste Banka vam je dužna dati paypal code.
 22. 22. Koga trebam kontaktirati u slučaju krađe/gubitka kartice?
  Potrebno je da problem prijavite ODMAH na broj telefona +387 33 497 657 koji je dostupan 24 h dnevno ili u najbližu poslovnicu Banke.
 23. 23.Ako sam vlasnik žiro računa/a vista štednog računa u Banci i imam Visa Electron karticu koja se veže za navedeni račun da li mogu obavljati plaćanje preko Interneta? Da, možete.

Štednja

 1. 1. Kako se može ugovoriti štednja za maloljetnu osobu?
  Štedni račun za maloljetnu osobu može otvoriti zakonski zastupnik, tj. jedan od roditelja. Štedni račun može glasiti na ime maloljetne osobe, dok će roditelj (zakonski zastupnik) biti ovlašten po navedenom računu. Potrebno je donijeti na uvid izvod iz matične knjige rođenih za maloljetnu osobu te kopiju lične karte i CIPS-a za ovlašteno lice (roditelja).
 2. 2. Šta je Crispy?
  Crispy je dječija štednja koju zakonski zastupnik/skrbnik može ugovoriti kao:
  - Nenamjenski oročeni depozit uz premiju- dječija štednja u valuti EUR i KM
  - Depoziti po viđenju- dječija štednja u valuti EUR i KM
 3. 3. Koji su dokumenti potrebni za otvaranje Crispy dječije štednje?
  Za zakonskog zastupnika (roditelji):
  - važeća identifikacijska isprava
  - kopija prijave o mjestu prebivališta (CIPS)
  Za skrbnika:
  - rješenje centra za socijalnu skrb kojim se imenuje skrbnikom
  - važeća identifikacijska isprava
  - kopija prijave o mjestu prebivališta (CIPS)
  Za maloljetno lice:
  - izvod iz matične knjige rođenih ili kopiju važeće identifikacijske isprave
 4. 4. Koja dokumentacija je potrebna da otvorim a'vista štedni račun?
  Potrebna dokumentacija za otvaranje štednog računa je: kopija lične karte i kopija CIPS prijavnice mjesta boravka, ne starija od 6 mjeseci.
 5. 5. Želio bih da otvorim a'vista štedni račun u KM. Da li po istom mogu dobiti Visa Electron karticu i istu koristiti na internetu?
  Možete. Nakon otvaranja a'vista štednog računa, podnesite Zahtjev za kreiranje Visa Electron kartice koju  možete koristiti na bankomatima, POS uređajima u trgovinama i na Internetu.
 6. 6. Korisnik sam oročene štednje u Intesa Sanpaolo Banci d.d. BiH i novac mi je potreban. Da li mogu prekinuti oročenje i da li će mi se obračunati naknada zbog prijevremenog raskida Ugovora?
  Ugovor o oročenju možete razoročiti kada želite i Banka ne obračunava naknadu zbog prijevremenog raskida Ugovora o oročenju. .

Elektronsko bankarstvo

 1. 1. Kolika je naknada na naloge, odnosno uplate putem ELBA elektronskog bankarstva?
  Sve naknade vezano za bezgotovinska plaćanja putem unutrašnjeg platnog prometa možete naći na zvaničnoj web stranici: www.intesasanpaolobanka.ba u padajućem meniju STANOVNIŠTVO - Cjenik usluga -Tarife naknada.
 2. 2. Da bih koristio uslugu elektronskog bankarstva, da li moram imati otvoren tekući račun?
  Da, otvaranje tekućeg računa je obavezno za korištenje ELBA usluge.

 

NAŠI ALATI

Iznos kredita KM
Godina
Mjesečni anuitet KM
Nominalna kamata %

Napomena za Efektivnu kamatnu stopu

Obavijest o referentnoj kamatnoj stopi

Kursna lista je informativnog karaktera i Banka zadržava pravo izmjene u skladu sa tržišnim kretanjima.