Krediti

1. KRATKOROČNI KREDIT

1.1. Kredit za obrtna sredstva

 • Kratkoročni kredit je financijski instrument namijenjen očuvanju vaše kratkoročne likvidnosti, te poboljšanju vaše konkurentske pozicije na tržištu.
 • Kratkoročni kredit se odobrava na period do 12 mjeseci u KM valuti ili EUR valuti.
 • Kredit se može koristiti na više načina u zavisnosti od potreba klijenta (odjednom, sukcesivno ili revolving).
 • Kredit se vraća u jednakim mjesečnim obrocima do ugovorenog roka.
 • Dodatne uvjeti kreditiranja možete osobno dogovoriti sa Bankom

1.2. Dozvoljeno prekoračenje po transakcijskom računu (Overdraft)

 • Overdraft je financijski instrument namijenjen za kratkoročno financiranje poslovne djelatnosti kompanije. Također, njegova namjena je pružanje mogućnosti kompanijama da ispoštuju sve svoje kratkoročne obaveze, čime direktno utiču na pozitivan cash flow kompanije.
 • Visina dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu utvrđuje se prema iznosu 30% prosječnog potražnog prometa po transakcijskom računu u prethodnih 6 mjeseci, isključujući promet po primljenim kreditima i sličnim transakcijama  a max. do 100.000,00 odnosno 300.000,00 KM ovisno o odabranom obliku kredita.
 • Kamata na overdraft  je fiksna i obračunava se na  godišnjem nivou za broj dana koji je korišten i za iznos koji je korišten.

1.3. Revolving 

Revolving je financijski proizvod koji predstavlja oblik ugovaranja planiranog obima poslovanja između klijenta i Banke unutar definiranog perioda. Kroz revolving ugovor definiše se visina finansijske podrške koju pruža Banka i obim poslovanja kojI će klijent ostvariti preko Banke.
Revolving se odobrava na period do 12 mjeseci uz predhodno dogovorene uvjete odobrenja, korištenja i vraćanje istog.

2. DUGOROČNI KREDIT

Dugoročni kredit je financijski proizvod, namijenjen za pružanje financijske podrške kompanijama na period duži od 12 mjeseci. Visinu kamatne stope i naknade za sve oblike financiranja određuju nadležna tijela Banke prema utvrđenom tarifnom pravilniku, a u skladu s bonitetom Klijenta, kontribucijom u prihodima banke, instrumentima osiguranja i dosadašnjim iskustvima u radu s Klijentom.

U ponudi dugoročnih financiranja ističemo :

 • za financiranje razvoja kompanije,
 • za dugoročna ulaganja,
 • za realizaciju investicijskih projekata,
 • za kupnju osnovnih sredstava,
 • za financiranje trajnih obrtnih sredstava,
 • kreditiranje proizvodnje za izvoz,
 • za financiranje gradnje stambenih i poslovnih objekata namijenjenih daljnjoj prodaji na tržištu,
 • projektno financiranje

Zahtjev za kredit

 Za više informacija molimo obratite se na e-mail adresu: pravnalica@intesasanpaolobanka.ba

NAŠI ALATI

Iznos kredita KM
Godina
Mjesečni anuitet KM
Nominalna kamata %

Napomena za Efektivnu kamatnu stopu

Obavijest o referentnoj kamatnoj stopi

Kursna lista je informativnog karaktera i Banka zadržava pravo izmjene u skladu sa tržišnim kretanjima.