ZAMJENSKI KREDITI

AKCIJSKE CIJENE ZA ZAMJENSKE KREDITE MOŽETE POGLEDATI OVDJE

Zamjenski krediti Vam donose sljedeće mogućnosti i pogodnosti:
 • iznosi kredita do 25.000,00 EUR u protuvrijednosti u KM
 • rok otplate kredita do 10 godina
 • različiti modeli kredita
 • uplata naknade iz odobrenog kredita
 • izbor datuma otplate mjesečnih anuiteta na bilo koji datum u prvoj polovini mjeseca
 • isplata od minimalno 50% odobrenih sredstava kredita se koristi za izmirenje postojećih urednih kreditnih obveza klijenta u drugim bankama

Korisnik kredita

 • državljani Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa redovnim mjesečnim primanjima, kao i državljani Bosne i Hercegovine zaposleni u inostranstvu, sa ili bez redovnih mjesečnih primanja, uz obavezu da imaju samostalno kreditno sposobnog solidarnog dužnika (sudužnika) državljana Bosne i Hercegovine s prebivalištem u Bosni i Hercegovini i redovnim mjesečnim primanjima
 • korisnik kredita na konačni datum dospijeća kredita ne može biti stariji od 65 godina, dok solidarni dužnici (sudužnici) ne mogu biti stariji od 70 godina.

Instrumenti osiguranja kredita

 • ovjerene isprave o zapljeni plate po pristanku svih sudionika u kreditu
 • bjanko mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
 • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Preuzmite Informativni list za Zamjenski kredit

Za više informacija obratite se

*EKS (Efektivna kamatna stopa) – Različit procenat EKS-a za kredite realizovane na području FBiH, DB i RS proizlazi iz primjene propisa za navedena područja koja različito regulišu način iskazivanja EKS-a, odnosno različito definišu troškove koji ulaze u izračun EKS-a. EKS je izračunat za maksimalan iznos kredita, maksimalan rok otplate, maksimalnu naknadu za obradu kredita, naknadu za vođenje kreditnog računa i naknadu za CRK izvještaj. U izračun EKS-a za kredite realizovane na području RS-a dodatno su uključene naknade za troškove mjenica, troškove ovjere ugovora o kreditu, troškove ovjere isprave o zapljeni plati i ostali troškove koje se naplaćuju zavisno o vrsti kredita. Ostali troškovi se iskazuju klijentu putem Reprezentativnog primjera izračuna EKS-a za kredite.

 

 

NAŠI ALATI

Iznos kredita KM
Godina
Mjesečni anuitet KM
Nominalna kamata %

Napomena za Efektivnu kamatnu stopu

Obavijest o referentnoj kamatnoj stopi

Kursna lista je informativnog karaktera i Banka zadržava pravo izmjene u skladu sa tržišnim kretanjima.