Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Oglas o javnoj prodaji nekretnina

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_5_18/4.18 od 17.04.2018. godine, objavljuje

OGLAS O JAVNOJ PRODAJI NEKRETNINA

I. Predmet javnog oglasa
Predmet prodaje su nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to:

R.B.

Opis nekretnine

Početna cijena izražena u KM

1

Zemljište – površine 14.560 m2 (suvlasništvo na 1/28) upisano u ZK ul. br. 669 na k.č. br. 1074/3 KO Soko – Općina Gračanica 

260,00

2

Kuća (sa bazenom i pomoćnim objektom) površine 184 m2 i dvorište površine 400 m2 upisano u ZK ul. br. 1331 k.č. 1352/12 KO Srebrenik – Općina Srebrenik, ul. M.Ibrahimovića br. 25

14.700,00

3

Poslovni objekt (gradilište) površine 2.311 m2 na kojem je izgrađena nedovršena zgrada – poslovni objekat dijelom na tri etaže (suvlasništvo na 5/6) – ZK ul.br. 1502 k.č. 149/2 KO Guber Livno.Objekat nije uknjižen u zemljišne knjige – Općina Livno

3.500,00

4

Poslovni objekti i zemljište upisano u ZK ul. br. 13 i ZK ul. br. 15 KO SP_Kruščica – Općina Vitez

29.400,00

Stambeni objekat i zemljište – ZK ul. br. 1 KO SP_Kruščica – Općina Vitez

12.600,00

5

Kuća sa kućištem i dvorištem površine 792 m2 – ZK ul.br. 1326 – Bugojno

12.600,00

6

Motel sa pratećim objektima i zemljištem - ZK ul. br. 7 KO SP_Pribilovići na kč br. 49/31 i ZK ul. br. 9 KO SP Pribilovići na kč br. 49/27 – Novi Travnik

136.500,00

7

Zemljište upisano u zk ul. br. 80 KO Omazići i to kč br. 61/1, 61/4, 62/1, 63/1, 63/8, 64/1 i 64/2 odnosno KKU br. 80 isti brojevi parcela – Banovići

91.000,00

8

Nekretnine označene kao kč br. 3423/2 u naravi diskont sa zemljištem i kč br. 3429 u naravi ekonomsko dvorište – Široki Brijeg

30.100,00

9

Poslovna zgrada i dvorište – ZK ul.br. 1371 KO Kraljevac na kč br. 15/1 i 15/2 ukupne površine 3.092 m2 – Visoko

282.100,00

10

Poslovna zgrada i dvorište – pilana – ZK ul.br. 3 KO Batin na kč br. 2717/2 ukupne površine 5.364 m2 (poslovna zgrada površine 4.288 m2 i zgrada – dvorište 1.076 m2) – Posušje

336.548,00

11

Kuća i dvorište – ZK ul.br. 29 KO Vrpolje na kč br. 3445 zvana „Podvornica“ ukupne površine 2.004 m2 (kuća površine 111 m2, dvorište površine 500 m2 i oranica klase 5 površine 1.393 m2) – Posušje

124.221,00

12

Kuća i dvorište – ZK ul. br. 31 KO Vrpolje na kč br. 1817 oranica 5.klase površine 350 m2, 3536/1 zgrada i dvorište površine 3.104 m2 i 3721 oranica 5. i 7. klase površine 2.257 m2) – Posušje

27.456,74

13

Tržni centar i dvorište – ZK ul.br. 128 KO Gradačac I na kč br. 99/1 ukupne površine 6.829 m2 (privredna zgrada 1.855 m2 i zemljište 4.974 m2) – Gradačac

530.000,00

U navedene cijene nije uključen porez na promet nekretnina odnosno kupci će snositi isti kao i ostale troškove nastale prilikom prijenosa prava vlasništva sa Banke na kupce.

II. Pravo učešća
Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

III. Sadržaj ponude
Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom broja iz oglasa, ponuđenu cijenu, puno ime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravna lica odnosno lične karte za fizička lica te uplatnicu iznosa od 10% od ponuđene cijene na ime ozbiljnosti ponude na transakcijski račun Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH br. 1540010000001910. Ponude trebaju ostati valjane u roku od 45 dana počevši od posljednjeg dana određenog za prihvatanje ponuda. Rok za dostavu ponuda je 14 dana od dana objave ovog oglasa.

IV. Način plaćanja
Nakon što se dobije obavijest o prihvatanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 10 dana potpisati kupoprodajni ugovor a u roku od 10 dana od potpisivanja kupoprodajnog ugovora platiti ostatak kupoprodajne cijene. Ukoliko to ne učini smatrati će se da je isti odustao od kupovine.

V. Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.

VI. Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa radnicima Banke.

VII. Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

VIII. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 664 i 497 559.

 

Ваш браузер устарел! Сайт будет работать неправильно. что бы исправить проблему нажмите здесь

×

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×