Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Kvadrat Plus kredit

ZAHTJEV ZA KREDIT/POTVRDU O ZAPOSLENJU MOŽETE PREUZETI OVDJE

PREGLED POTREBNE DOKUMENTACIJE


Kvadrat Plus kredit donosi Vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

  • stambeni kredit bez hipoteke
  • iznos kredita do 60.000 KM
  • rok otplate kredita do 10 godina

Kvadrat Plus kredit sa kamatnom stopom već od 5,30% (EKS FBiH i DB 7,33%, EKS za RS 7,66%)*


Pregled rata stambenog kredita:

Iznos KM

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

10.000   

301,06

190,09

143,70

108,53

20.000   

602,12

380,18

287,40

217,05

30.000   

903,17

570,27

431,10

325,58

40.000   

1.204,23

760,36

574,80

434,11

50.000   

1.505,29

950,45

718,50

542,63

60.000   

1.806,35

1.140,54

862,20

651,16

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za stambeni kredit bez hipoteke izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate 60 mjeseci, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu, vođenje kredita i tekućeg računa, naknada za CRK izvještaj, troškovi police osiguranja, troškovi mjenice i ovjere potrebne dokumentacije za Klijenta Banke. Za RS dodatno troškovi notara).

** kredit se odobrava sa fiksnom kamatnom stopom u valuti KM.


 Preuzmite Informativni list za Kvadrat Plus kredit


Korisnik kredita

  • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima. 
  • korisnik kredita na konačni datum dospijeća kredita ne može biti stariji od 65 godina, dok solidarni dužnici (sudužnici) ne mogu biti stariji od 70 godina.

Namjena i iznosi kredita

  • do 10 godina za kupovinu, kupovinu s adaptacijom, izgradnju, dovršenje i dogradnju

Instrumenti osiguranja kredita

  • ovjerene isprave o zapljeni plate po pristanku svih sudionika u kreditu

  • bjanko mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu

  • polica osiguranja kredita

  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)


Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×