Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Nenamjenski krediti

ZAHTJEV ZA KREDIT/POTVRDU O ZAPOSLENJU MOŽETE PREUZETI OVDJE

PREGLED POTREBNE DOKUMENTACIJE


Nenamjenski krediti donose Vam sljedeće mogućnosti i pogodnosti:

  • iznosi kredita do 60.000 KM
  • rok otplate do 10 godina
  • mogućnost odabira fiksne ili promjenjive kamatne stope
  • kredit sa ili bez police osiguranja
  • uplata naknade iz odobrenog kredita

Nenamjenski krediti sa policom osiguranja i kamatnom stopom već od 4,00% (EKS 8,12%)*
 

Pregled rata nenamjenskog kredita sa fiksnom kamatnom stopom:

    Iznos KM

3 godine

6 godina

8 godina

10 godina

      10.000   

301,96

165,73

140,81

120,75

      20.000   

603,92

331,46

281,62

241,49

      30.000   

905,88

497,19

422,43

362,24

      40.000   

1.207,84

662,92

563,23

482,99

      50.000   

1.509,80

828,64

704,04

603,74

      60.000   

1.811,75

994,37

844,85

724,48

Pregled rata nenamjenskog kredita sa promjenjivom kamatnom stopom:

    Iznos KM

3 godine

6 godina

8 godina

10 godina

      10.000   

296,98

165,26

131,90

113,04

      20.000   

593,96

330,51

263,80

226,08

      30.000   

890,93

495,77

395,71

339,12

      40.000   

1.187,91

661,03

527,61

452,16

      50.000   

1.484,89

826,29

659,51

565,20

      60.000   

1.781,87

991,54

791,41

678,24

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za nenamjenski kredit izračunata je na maksimalan iznos i rok otplate kredita, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj i troškovi police osiguranja, te troškovi mjenica i ovjere potrebne dokumentacije za Klijenta Banke).

** kredit se odobrava sa fiksnom i promjenjivom kamatnom stopom

*** kredit se odobrava sa i bez valutne klauzule u EUR 

 Preuzmite Informativni list za nenamjenski kredit sa policom osiguranja


Nenamjenski krediti bez police osiguranja i kamatnom stopom već od 6,99% (EKS 8,07%)*
 

Pregled rata nenamjenskog kredita:

     Iznos KM

3 godine

5 godina

7 godina

10 godina

      10.000   

308,73

197,96

150,88

116,06

      20.000   

617,45

395,93

301,76

232,11

      30.000   

926,18

593,89

452,63

348,17

      40.000   

1.234,90

791,86

603,51

464,23

      50.000   

1.543,63

989,82

754,39

580,28

      60.000   

1.852,35

1.187,79

905,27

696,34

* Efektivna kamatna stopa (EKS) za nenamjenski kredit  izračunata je na iznos od 20.000,00 KM i rok otplate kredita, uzimajući u obzir sve troškove koji mogu pasti na teret korisnika kredita (naknada za obradu i održavanje kredita, naknada za CRK izvještaj, te troškovi mjenica i ovjere potrebne dokumentacije za Klijenta Banke). 

** kredit se odobrava sa promjenjivom kamatnom stopom

*** kredit se odobrava sa i bez valutne klauzule u EUR 


 Preuzmite Informativni list za nenamjenski kredit bez police osiguranja


Korisnik kredita

  • rezidenti sa prebivalištem u Bosni i Hercegovini i sa stalnim mjesečnim redovnim primanjima. 
  • korisnik kredita na konačni datum dospijeća kredita ne može biti stariji od 65 godina, dok solidarni dužnici (sudužnici) ne mogu biti stariji od 70 godina.

Instrumenti osiguranja kredita

  • ovjerene isprave o zapljeni plate po pristanku svih sudionika u kreditu
  • bjanko mjenice potpisane od svih sudionika u kreditu
  • Banka zadržava pravo tražiti dodatni kolateral zavisno o kriterijima procjene rizika (firma zaposlenja, kreditna historija tražioca i sl.)

Za više informacija obratite se

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×