Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Izračun referentne kamatne stope za kredite, kreditne kartice i prekoračenja po računu

Poštovani klijenti,

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina u ugovorima i pratećoj dokumentaciji za kredite, kreditne kartice i prekoračenja po računu, definisala je visinu kamatne stope promjenjivom. 

Promjenjivi dio kamatne stope predstavlja prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva sa dogovorenim dospijećem za:

  • depozite u KM i depozite sa valutnom klauzulom,
  • depozite u EUR i
  • depozite u stranoj valuti

uzet na dan 31.03. u godini.

 

Redni broj

Vrste depozita stanovništva

Visina kamatne stope

1.

Depoziti u KM i depoziti sa valutnom klauzulom „sa dogovorenim dospijećem“

 

1.a.

Do 1 godine

0,854

1.b.

Preko 1 do 2 godine

1,889

1.c.

Preko 2 godine

2,123

2.

Depoziti u EUR „sa dogovorenim dospijećem“

 

2.a.

Do 1 godine

0,858

2.b.

Preko 1 do 2 godine

2,243

2.c.

Preko 2 godine

2,524

3.

Depoziti u stranoj valuti „sa dogovorenim dospijećem“

0,748

Prosjek svih depozita (1.a. + 1.b. + 1.c. + 2.a. + 2.b. +2.c. + 3) / 7

1,61

 

Prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva, na dan 31.03.2016. godine, iznosi 1,61%.

Prosjek kamatnih stopa na depozite stanovništva, uzet na dan 31.03.2016. godine, bit će korišten kao promjenjivi dio kamatne stope za sve ugovore koji se ugovaraju u periodu od 13.05.2016. godine do 13.05.2017. godine.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×