Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

INTESA SANPAOLO GRUPA OSNAŽUJE POSLOVE UPRAVLJANJA AKTIVOM USPOSTAVLJANJEM CENTRA ZA KONSOLIDIRANJE SVIH AKTIVNOSTI NA PODRUČJU ISTOČNE EVROPE


Milano/Sarajevo, 28. maj, 2013 - Intesa Sanpaolo Grupa osnažuje poslove upravljanja aktivom putem uspostavljanja novog centra u Istočnoj Evropi (HUB), koji je nastao kao rezultat strateške saradnje između Eurizon Capitala i Sektora za međunarodne banke podružnice, kojim će se konsolidirati sve njene aktivnosti sektora u toj oblasti.

HUB je uveden kao dio projekta racionalizacije postojećih holding kompanija: VUB Asset Management, slovačka kompanija sa sjedištem u Bratislavi, preuzima ulogu sub-holding društva, a koja će biti nadređena mađarskim kompanijama CIB Investment Fund Management i hrvatskomPBZ Investu.

Sa 31.03.2013, ove tri kompanije su imale oko €2 milijarde vrijednosti aktive pod njihovom kontrolom, koje potpadaju pod djelokrug Eurizon Capital SGR.

Centar je pod kontrolom Eurizon Capitala SGR sa 50.1% učešća preko luksemburške kompanije Eurizon Capital SA. Slovačka banka VUB Bank (Všeobecná Úverová Banka) ima 40.6% učešća, a hrvatska banka PBZ (Privredna Banka Zagreb) ima 9.3% učešća.

Glavni ciljevi ovog projekta – koji čini dio strateškog razvoja Intesa Sanpaolo, a koji imaju za svrhu daljnje jačanje internacionalizacije Grupe, koja je trenutno prisutna u preko 40 zemalja – su:

  • konsolidacija i osnaživanje aktivnosti upravljanja aktivom Grupe u Slovačkoj, Mađarskoj i Hrvatskoj razvijanjem segmenta upravljanja aktivom u Istočnoj Evropi;
  • unapređenje kvaliteta usluge i inovacije proizvoda uvođenjem konzistentnih metodologija za upravljanje investicijama i rizicima prema najboljim tržišnim praksama;
  • racionalizacija proizvodne strukture i postizanje sinergije troškova.

Kako bi pokrenuli projekat, Sektor za međunarodne banke podružnice je stavio na raspolaganje svoje distribucijske kapacitete, poznavanje lokalnih tržišta, kao i svoje uspostavljene veze, dok ćeEurizon Capital dati svoj doprinos sa izvrsnošću svojih proizvoda i širokom paletom ponude u segmentu upravljanja aktivom.

Organi korporativnog upravljanja u HUB-u su Nadzorni odbor, sa funkcijom vodstva i kontrole, teUprava, koja ima operativnu funkciju.

Nadzornim odborom predsjedava prof. Daniel Gros, direktor CEPS-a (Centar za evropske političke nauke) i (nezavisni) zamjenik predsjedavajućeg Eurizon Capitala SGR i Eurizon Capitala SA. Članove Nadzornog odbora čine prof. Giorgio Di Giorgio (LUISS Univerzitet u Rimu), Massimo Mazzini (Eurizon Capital SA), Ignacio Jaquotot (VUB Asset Management) i Dinko Lucic (PBZ Invest).

Članove Uprave čine Massimo Torchiana (predsjednik), Alberto Castelli (direktor) i Emiliano Laruccia, Claudio Malinverno i Marian Matusovic.

***

Prema izjavi direktora Eurizon Capitala SGR, Mauro Micillo, "inicijativa predstavlja dio strategije koja ima za cilj geografsku diversifikaciju i osnaživanje prisustva Eurizon Capitala u inostranstvu. Ovo društvo već posluje u Aziji, kroz udio od 49% u Penghua Fund Management (Kina) i putem komercijalne podružnice Eurizon Capitala SA u Hong Kongu.” “Saradnja među bankama Grupe u Istočnoj Evropi,” dodao je Micillo, “ima za cilj da preslika ono što je već postignuto u Italiji sa Banca dei Territori u smislu usluge i sinergije između SGR i distributera.”

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×