Nazovite nas

080 020 307

Poslovnice Bankomati

Pravila nagradne igre "Sa Mastercard karticom na odmor iz snova!"

Na temelju člana 17. Stav 1. (7) Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina utvrđuje:

PRAVILA NAGRADNE IGRE
"Sa Mastercard karticom na odmor iz snova!"

Član 1: ORGANIZATOR

Nagradnu igru organizuje i provodi: Intesa Sanpaolo Banka d.d. Bosna i Hercegovina (u daljnjem tekstu Organizator), Obala Kulina bana 9a,71000 Sarajevo, PDV broj 200720670007, ID broj 4200720670007.

Član 2: SVRHA I TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Svrha nagradne igre je promocija MASTERCARD kartice i nagrađivanje povjerenja korisnika MASTERCARD kartice.

Nagradna igra organizuje se na teritoriji Bosne i Hercegovine (Federacija BiH) pod nazivom "Sa Mastercard karticom na odmor iz snova!", u trajanju od 00:00 sati 01.07.2019. do 24:00 sati 31.08.2019. godine.

Član 3: FOND NAGRADA I VRIJEDNOST NAGRADNOG FONDA

Za nagradnu igru utvrđuje se sljedeći fond nagrada:

  • Prva nagrada jedan (1) vaučer u iznosu od 4.000 KM za nagradno putovanje po izboru dobitnika
  • Druga nagrada tri (3)vaučera u iznosu od po 2.000 KM za nagradno putovanje po izboru dobitnika

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi: 10.000 KM.

Ne postoji mogućnost zamjene nagrada ili isplate u novčanoj protuvrijednosti. Nagradno putovanje dobitnik će moći realizirati do 31.12.2019. godine, prema raspoloživim terminima. Nagradno putovanje organizira turistička agencija Relax tours.

ČLAN 4: PRAVO UČESTVOVANJA

Pravo učestvovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe – svi osnovni i dodatni korisnici MASTERCARD kartica (u daljnjem tekstu Učesnik) izdatih od strane Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH osim zaposlenika Organizatora i članova njihove uže porodice.

Pravo na učestvovanje u nagradnoj igri i pravo na nagradu Učesnik stiče ako ispunjava uslove iz člana 4. i 5. ovih Pravila pod uvjetom da po MASTERCARD kartici ne postoji dospjela a nepodmirena obaveza prema Organizatoru tokom trajanja nagradne igre i u trenutku izvlačenja nagrada te ako ugovorni odnos između Učesnika i Organizatora nije prestao do trenutka izvlačenja nagrada.

Ulazak u jedinstvenu bazu podataka je automatizovan te za učestvovanje u nagradnoj igri nije potrebna nikakva dodatna prijava.

Član 5: KAKO UČESTVOVATI U NAGRADNOJ IGRI

Pravo učešća u nagradnoj igri imaju svi osnovni i dodatni korisnici MasterCard kartica Intesa Sanpaolo Banke koji u periodu trajanja nagradne igre naprave minimalno jednu transakciju u minimalnom iznosu od 50,00 KM.

Korisnici mogu učestvovati sa neograničenim brojem transakcija (svaka transakcija preko 50,00 KM ulazi u izvlačenje za nagradnu igru).

U nagradnu igru ne ulaze iznosi koje Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH naplaćuje od korisnika kartice na ime upisnine i članarine ili bilo koje druge naknade/kamate koju Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH zaračunava za kartice.

Član 6: IZVLAČENJE NAGRADA

Izvlačenje nagrada obavit će se 06.09.2019. u prostorijama Banke, adresa Obala Kulina bana 9a, 71000 Sarajevo, a nadgledat će ga komisija od tri člana. Tokom izvlačenja vodit će se zapisnik koji će sadržavati imena i prezimena članova Komisije za izvlačenje nagrada, mjesto i vrijeme izvlačenja, ime i prezime te adresu dobitnika, nagrade kao i vrijednost iste.

Svaki Učesnik nagradne igre može biti dobitnik samo jedne nagrade iz nagradnog fonda. Ako se tokom izvlačenja dogodi da bilo koji od Učesnika bude izvučen kao dobitnik više od jednog puta, izvlačenje će se nastaviti sve dok svi dobitnici ne budu različiti Učesnici.

Na izvlačenju će biti izvučeno ukupno četiri (4) dobitnika, od čega je jedan dobitnik prve nagrade, a tri dobitnici druge nagrade. Osim dobitnika, komisija će izvući i po 2 alternativna dobitnika za svaku nagradu u slučaju da prvobitno izvučeni dobitnici ne budu zadovoljili neko od pravila nagradne igre ili iz bilo kojih razloga ne budu željeli učestvovati u nagradnoj igri.

Član 7: KAKO PREUZETI NAGRADE

Nagrade se preuzimaju uz predočenje ličnih dokumenata.

Dobitnici nagrada biće, u roku od 8 dana, obaviješteni o dobitku telefonski i pismeno, a nagrade mogu preuzeti u dogovoru sa Organizatorom, najkasnije 30 dana od prijema pisane obavijesti.

Ukoliko dobitnici ne preuzmu nagrade u roku iz prethodnog stava Organizator će ih ponovo u roku od 8 dana od isteka roka iz prethodnog stava obavijestiti pismenim putem da u roku od 8 dana od prijema obavijesti mogu preuzeti nagrade.

Ukoliko se ni nakon naknadnog roka nagrade ne preuzmu iste će se dodijeliti alternativnim dobitnicima koji će o tome biti obaviješteni na način opisan u stavovima 2. i 3. ovog člana.

Prilikom preuzimanja nagrada dobitnici moraju potpisati izjave o preuzimanju nagrade i oslobađanju od odgovornosti. Potpisivanjem ovih izjava ili istekom roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obaveze i odgovornosti koju Organizator ima prema dobitnicima.

Dobitnici nagrada nemaju obavezu plaćanja bilo kojih poreza, taksi niti drugih tereta u vezi s nagradama, niti porez na dohodak građana. Svi porezi u skladu s zakonima BiH padaju na teret Organizatora.

Član 8: UČESNICI U NAGRADNOJ IGRI

Učesnici ove nagradne igre ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama, ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac.

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri Učesnici prihvataju ova Pravila.

Član 9: PUBLICITET

Učestvovanjem u ovoj nagradnoj igri Učesnici su saglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade, u printanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Član 10: OBJAVA PRAVILA NAGRADNE IGRE I DOBITNIKA NAGRADA

Pravila nagradne igre bit će objavljena u dnevnim novinama "Oslobođenje" po dobivanju saglasnosti od strane nadležnog Ministarstva.

Imena dobitnika bit će objavljena u dnevnim novinama "Oslobođenje", najkasnije u roku od 7 dana od datuma izvlačenja,

Pravila će sve vrijeme trajanja nagradne igre biti dostupna i na internet stranici: www.intesasanpaolobanka.ba, a dodatne informacije se mogu dobiti i putem besplatnog info telefona 0800 203 07.

Član 11: U SLUČAJU SPORA

Ispunjavanjem uslova sudjelovanja u nagradnoj igri Učesnici prihvataju Pravila nagradne igre i obaveze iz ovih Pravila. Svi eventualni sporovi između Organizatora i Učesnika u nagradnoj igri će se rješavati sporazumno, a u slučaju da se nastali spor ne može riješiti na ovaj način bit će nadležan Općinski sud u Sarajevu.

Član 12: MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se može prekinuti jedino u slučaju više sile ili slučaju koji ne zavisi od volje Organizatora, a opoziv nagradne igre se objavljuje u istim dnevnim novinama u kojima je nagradna igra objavljena.

Član 13: POVJERLJIVOST

Organizator će preuzeti sve potrebne mjere da osigura zaštitu ličnih podataka, zaštitu od gubitka, zlouporabe, neovlaštenog razotkrivanja, izmjene i/ili distribucije u skladu sa propisima o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini.

Član 14.

Ova Pravila se primjenjuju po dobivanju saglasnosti nadležnog ministarstva, a vrijede do završetka nagradne igre.

 

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH

Predsjednik Uprave, Almir Krkalić

Član Uprave, Amir Termiz

I-19-000314

Sarajevo, 28.05.2019.

Ova pravila su odobrena Rješenjem Federalnog ministarstva finansija broj: _______________________ godine.

Vaš preglednik je prestar, molimo unaprijedite vaš preglednik! Možete također instalirati Google Chrome klikom na ovaj text, koji je jedan od najboljih preglednika trenutno na tržištu i potpuno je besplatan.

×